yhteydenotto

soita 040 547 2600

Kaikissa lentopalveluja koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä yllä olevaan numeroon.

Lentopalvelumme

  • Riistanlaskentalennot
  • Valokuvauslennot
  • SAR-lennot

Lentopalvelut

Lentotoimintamme on alkanut 1986, jonka jälkeen olemme tehneet mm. liikelentoja, ruiskutuslentoja, ilmakuvauksia lentokoneilla sekä helikoptereilla. Tänä päivänä olemme keskittyneet työlentoihin yksi- ja kaksimoottorisilla lentokoneilla. Yhtiölla on Trafin EASA SPO-vaatimusten mukainen Declaration no: FI.DEC.0011.

Riistanlaskentalennot

Hirvilauma Lentokoneella suoritettu riistanlaskenta on tehokas sekä varma tapa suorittaa onnistunut riistaeläin inventointi. Ylätasoisen koneen erinomainen näkyvyys ja pitkä toiminta-aika mahdollistaa isojen alueiden laskennan yhdellä lennolla. Lentäjän ja operaattorin lisäksi lentokonelaskennassa on aina mukana asiakkaan edustaja(t). Lennon aika tehdyt havainnot taltioidaan GPS-paikannukseen ja maanmittauslaitoksen karttapohjaan perustuvan riistanlaskenta- ohjelmamme avulla. Asiakas saa suoritetuista lennoista kartan, josta on helposti nähtävissä tehdyt eläinhavainnot sekä niiden lulkumäärät.

Valokuvauslennot

TwinCommander 690A Operoimme Maanmittauslaitoksen suorittamaa pystyvalokuvaustoimintaa AeroCommander 690 turbiinikoneella. Kuvauskorkeudet ovat 500 metristä 10:een kilometriin. Kuvatuotteista tehdään mm. kaikki Maanmittauslaitoksen Suomenkartat. Yhtiö omistaa kaksimoottorisen Cessna 401 kuvauskoneen, jolla tarjoamme lentopalveluja pysty- sekä laserskannauskuvauksiin.

SAR-lennot

Teemme etsintälentoja sekä palovalvontalentoja. SAR-lentotoiminta tapahtuu pääasiassa viranomaisyhteistyönä.